Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 21 marzec - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol SA

  2017-02-23 21:27

  Treść podjętych uchwał Pobierz

   

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. Pobierz

  2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Pobierz

  3. Projekty uchwał NWZ z uzasadnieniem Pobierz  
      Uchwała RN - zaopiniowanie projektów uchwał NWZ 21.03.2017 Pobierz

  4. Formularze/Pełnomocnictwa

      4.a. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną  Pobierz

      4.b. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną  Pobierz

      4.c. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz

   

 • 7 luty - Nadzwyczajne Walne Zgormadzenie RADPOL S.A.

  2017-01-11 14:17

  Treść podjętych uchwał Pobierz   Pobierz

  RB 20/2017 Pobierz

  RB 32/2017 Pobierz
   

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. Pobierz

  2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Pobierz

  3. Projekty uchwał NWZ z uzasadnieniem Pobierz

     Projekt uchwały NWZ – porządek obrad Pobierz

     Projekty uchwał NWZ z uzasadnieniem – zgłoszone przez akcjonariusza Pobierz

     Raport nr CG 1/2017 Pobierz   
   
     Uchwała RN - zaopiniowanie uchwał NWZ 7.02.2017 Pobierz

     Projekty uchwał NWZ 07-02-2017 Pobierz

     Kandydat do Rady Nadzorczej - Tomasz Waligórski CV Pobierz  Oświadczenie kandydata Pobierz

     Kandydat do Rady Nadzorczej - Andrzej Kasperek CV Pobierz Oświadczenie kandydata Pobierz

     Kandydat do Rady Nadzorczej - Krzysztof Kaczmarczyk CV Pobierz  Oświadczenie kandydata Pobierz

     Kandydat do Rady Nadzorczej - Krzysztof Kołodziejczyk CV Pobierz  Oświadczenie kandydata Pobierz

     Kandydat do Rady Nadzorczej - Marcin Marczuk CV Pobierz  Oświadczenie kandydata Pobierz

     Kandydat do Rady Nadzorczej - Dariusz Formela CV Pobierz  Oświadczenie kandydata Pobierz


  4. Formularze – pełnomocnictwa

      4.a. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną  Pobierz

      4.b. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną  Pobierz

      4.c. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz

   

   

 • 22 luty 2017 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A.

  2017-01-05 18:14

  Treść podjętych uchwał Pobierz

  RB 30/2017 Pobierz

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. Pobierz

  2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Pobierz

  3. Projekty uchwał NWZ z uzasadnieniem Pobierz

      Opinia Rady Nadzorczej Spółki do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 lutego 2017 roku Pobierz  

  Uchwała RN - zaopiniowanie uchwał NWZ 22.02.2017 Pobierz

  Projekty uchwał NWZ 22-02-2017 Pobierz

  Kandydat do Rady Nadzorczej - Dariusz Formela CV Pobierz  Oświadczenie kandydata Pobierz

  4. Formularze – pełnomocnictwa

      4.a. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną  Pobierz

      4.b. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną  Pobierz

      4.c. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz