Terminy publikacji raportów

21.03.2017 (wtorek)
Raport roczny za 2016 rok
11.05.2017 (czwartek)

Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

10.08.2017 (czwartek)
Raport za I półrocze 2017 roku
26.10.2017  (czwartek)
Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku.
 

Okresy zamknięte

29.02.2017
do 21.03.2017

okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją jednostkowego raportu rocznego za 2016 r.,

12.04.2017
do 11.05.2017

okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.,

11.07.2017
do 10.08.2017

okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.,

26.09.2017
do 26.10.2017

okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r

  • Kiedy występują i na czym polegają okresy zamknięte?

Zgodnie z obowiązującym od 3 lipca 2016 roku art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

  • Kogo obowiązują okresy zamknięte?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) „osoba pełniąca obowiązki zarządcze” oznacza osobę związaną z emitentem, uczestnika rynku uprawnień do emisji lub inny podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 10, która:
a) jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub
b) pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w lit. a), przy czym ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu.

30.06.2017

Dzień Prawa Poboru - emisja akcji serii E                                                                           

Dywidenda

   

Ustalenie prawa do dywidendy

 

Wypłata dywidendy

 

Terminy Walnych zgromadzeń

22.01.2017
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
07.02.2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
06.02.2017
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
22.02.2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
05.03.2017
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
21.03.2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
26.05.2017
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
11.06.2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
13.06.2017
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
29.06.2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Zamknij ×