Piotr Ciżkowicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Ciżkowicz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2016 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego.

W latach 1998-2000 był asystentem Minstra Finansów.

Doświadczenie zawodowe:

2000-2001 - analityk finansowy w Reiffeisen Bank Polska S.A.

2001-2004 - załozył i prowadził własną działalność gospodarczą SGA Consulting

2001-2002 - był Specjalistą Wydziału Planowania i Analiz w Kredyt Banku S.A. w Warszawie

2002-2008 - pracował w Wydziale Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Narodowym Banku Polskim w Warszawie

od 2005 do dnia dzisiejszego jest Adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych na SGH

2008-2012 - był Dyrektorem Zespołu Analiz Ekonomicznych i Głownym Ekonomistą w firmie Ernst & Young Business Advisory

W latach 2012-2015 był Członkiem Zarządu w Polskich Kolejach Państwowych S.A.

Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Pan Piotr Ciżkowicz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.

Jerzy Markiewicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zasiadał w radach nadzorczych Pekao PTE, Pioneer Pekao Investment Management, Pekao Leasing, Pekao Factoring, Pekao TFI, CDM Pekao S.A., KGHM Metale S.A., Elektromontaż Export S.A.

Przez wiele lat związany z sektorem bankowym, pracował na stanowiskach wysokiego szczebla w Banku Polska Kasa Opieki S.A., Pierwszym Polsko–Amerykańskim Banku S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. W latach 1995–1998 pełnił funkcje Wiceprezesa PPAB S.A., a w okresie 2002-2006 Wiceprezesa BOŚ. Od 2006 do 2009 r. był Dyrektorem Generalnym Finalyse Sp. z o.o. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Ekonomicznych w PBE Elbud Warszawa Sp. z o.o. Posiada bogatą wiedzę i praktykę w obszarach inwestycji, finansów i korporacyjnym.

Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Pan Jerzy Markiewicz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.

Andrzej Kasperek

Sekretarz Rady Nadzorczej

Finansista, od 20 lat związany z rynkiem kapitałowym w Polsce i Europie Środkowo - Wschodniej. Niezależny członek rad nadzorczych, od 8 lat zasiadający w organach nadzoru spółek publicznych notowanych na GPW. Założyciel i udziałowiec niezależnej firmy doradczej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstw (VBM), a także doradztwie transakcyjnym i M&A.

Doświadczenie zawodowe: Investsight (2012 – obecnie) – działalność doradcza; Unicredit (2010 – 2012) – bankowość inwestycyjna; Inveno (2009 – 2010) – fundusz inwestycyjny typu venture capital; UBS (2005-2008) – bankowość inwestycyjna; Citigroup (2000-2005) – bankowość inwestycyjna; Bank Handlowy – Centrum Operacji Kapitałowych (1998 – 2000) – bankowość inwestycyjna; HSBC (1997 – 1998) – bankowość inwestycyjna.

Członek Rad Nadzorczych, w tym jako Członek Komitetu Audytu, m.in. w: InPost (2017 – obecnie), TIM S.A. (2016 - obecnie); Polimex-Mostostal S.A. (2013- 2016); Sonel S.A. (2012-2015); RAM-Serwis sp. z o.o. (2010 – obecnie); Teta S.A. (2009-2010); Polski Koncern Mięsny Duda S.A. (2009).

Wykształcenie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2012-2013) - studia podyplomowe (Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa); Politechnika Warszawska (2003-2004) - studia podyplomowe (Wycena nieruchomości); Uniwersytet Łódzki (1992-1997) – studia magisterskie (Finanse i bankowość).

Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Pan Andrzej Kasperek spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.

Leszek Iwaniec

Członek Rady Nadzorczej

Uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja – prawo finansowe). W 1992 r. ukończył Podyplomowe Studium Prawa i Ekonomii Wspólnot Europejskich na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja – „Polityka finansowa Wspólnot Europejskich”). W tym samym roku zdobył licencję maklera papierów wartościowych (nr 118).

Od marca 1990 r. do sierpnia 1991 r. pracował w Kancelarii Sejmu na stanowisku Młodszego Sekretarza Komisji Konstytucyjnej. Od września 1991 r. do czerwca 1994 r. pełnił funkcję Głównego Specjalisty w Departamencie Operacji Zagranicznych, Makler Papierów Wartościowych w Biurze Maklerskim Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie. Od lipca 1994 r. do grudnia 1994 r. w Domu Maklerskim „Broker” S.A. w Katowicach pełnił funkcję Dyrektora Oddziału w Warszawie. Od stycznia 1995 r. do lipca 1998 r. – Specjalista ds. Analiz Ekonomiczno-Finansowych oraz Starszy Ekspert ds. Analiz Ekonomiczno-Finansowych Biura Maklerskiego Polskiego Banku Rozwoju S.A. w Warszawie. W latach 1998–2002 pracował w strukturach Erste Securities S.A., początkowo jako Specjalista ds. Rachunków Klientów, a następnie na stanowisku Kierownika ds. Inwestycji. Od 2002 r. do 2007 r. pracował jako Starszy Specjalista w Zespole Maklerów Giełdowych Domu Maklerskiego Millennium S.A. Od czerwca 2007 do grudnia 2008 – Makler Papierów Wartościowych w Domu Maklerskim PKO BP S.A. Od marca do grudnia 2009 r. był Maklerem i Dyrektorem Działu Tradingu w Copernicus Securities S.A. Od 2014r. Makler w Departamencie Klientów Instytucjonalnych Millennium DM S.A. Członek Rad Nadzorczych RADPOL S.A. i P.A. NOVA S.A.

Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Pan Leszek Iwaniec spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.

Krzysztof Kołodziejczyk

Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył również wiele kursów i szkoleń z zakresu działania rynków finansowych, zarządzania finansami, wycen przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem, oraz metodologii zarządzania projektami. Od roku 2014 pełni funkcję wiceprezesa zarządu, dyrektora finansowego Mostostal Siedlce w grupie Polimex-Mostostal. W latach 2012-2014 zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. finansowych w Polimex-Mostostal, gdzie aktywnie uczestniczył w procesie restrukturyzacji finansowej Spółki. W latach 2009-2012 pełnił funkcję członka komitetu zarządzającego, dyrektora finansowego Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group w Ramnicu Valcea – Rumunia. Między 1997 – 2009 pracował w Ciech na stanowisku skarbnika, w latach 1995-1997 w Stoczni Szczecińskiej jako ekspert ds. finansowych, a w latach 1994-1995 w Polskim Banku Inwestycyjnym jako asystent bankowy. Od roku 2006 zasiadał i przewodniczył radom nadzorczym kilku spółek grupy Ciech i grupy Polimex.

Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Pan Krzysztof Kołodziejczyk spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.

Dariusz Formela

Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe: - Zarządzanie grupami kapitałowymi, w tym: poprawa działalności operacyjnej, głęboki program redukcji kosztów,

emisja akcji, konwersja długu; Opracowanie kierunków strategicznego rozwoju; Programy restrukturyzacyjne;Budowa relacji ze związkami zawodowymi w procesach reorganizacji.

Doświadczenie zawodowe:

- Prezes Zarządu GOBARTO S.A.;Członek Zarządu PKN ORLEN S.A. Organizacja i Grupa;- Członek Zarządu AB Mazeikiu Nafta (Litwa); Członek Rad Nadzorczych, w tym jako Członek Komitetu Audytu, m.in. Agora S.A., Amica Wronki S.A., LW Bogdanka S.A., Polimex Mostostal, Spolana a.s. i Kaucuk a.s. (Czechy)

Wykształcenie: Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Prawo (1993-1998); MBA: University of Bradford i WSPIZ im. L. Koźmińskiego (2004-2006); Liczne studnia podyplomowe.

Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Pan Dariusz Formela spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.

Krzysztof Rogalski

Członek Rady Nadzorczej

Od 2012 roku związany z branżą energetyczną. W tym czasie pełnił funkcję Prezesa Zarządu BIO-ENERGIA SA (GK PGE SA) spółki prowadzącej działalność w zakresie eksploatacji ciepłowni na terenie jednostek wojskowych, zasilanych różnymi rodzajami paliw oraz realizującą projekty rozwojowe w obszarze OZE.

Od 2016 roku Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu H. Cegielski – ENERGOCENTRUM Sp. z o.o., spółki prowadzącej działalność koncesjonowaną w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej, utrzymania ruchu w parku produkcyjnym H. Cegielski S.A., remontu maszyn i urządzeń, serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych a także projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych i energetycznych. Jednocześnie, w ramach Grupy Kapitałowej H. Cegielski S.A., odpowiedzialny za projekty rozwojowe w obszarze OZE (serwis i konserwacja farm wiatrowych, budowa kompletnych biogazowni) i ochrony środowiska (gospodarka odpadami). Menadżer Projektu R&D realizowanego przez spółkę, w ramach unijnego programu INNOTABOR, mającego na celu skonstruowanie i wdrożenie nowatorskiego układu napędowego i zasilania.

W latach 1994-2012 związany z rynkiem kapitałowym. Początkowo jako makler, później jako analityk a następnie na różnych stanowiskach, głównie kierowniczych związanych z zarządzaniem aktywami. Pracował miedzy innymi dla DM Magnus, PBK ATUT TFI S.A. KUKE S.A., Amathus TFI S.A. Dwukrotnie uzyskał zgodę nadzoru (KPWiG, KNF) na pełnienie funkcji członka zarządu towarzystw funduszy inwestycyjnych. W latach 2010-2011 członek rady nadzorczej Notoria Serwis S.A.

Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Pan Krzysztof Rogalski spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.
Aktualizacja: 28 czerwca 2018 r.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Zamknij ×