28 Paź
1 grudnia 2014 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
28.10.2014 r.
 1. Data, godzina, miejsce oraz porządek obrad Pobierz
 2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu Pobierz
 3. Dzień rejestracji Pobierz
 4. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Pobierz
 5. Wskazanie dostępu do dokumentów i projektów uchwał Pobierz
 6. Wskazanie adresu strony internetowej Pobierz
 7. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Pobierz
 8. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu
 9. Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał. Pobierz
 10. Formularze - pełnomocnictwa
  • Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
  • Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną Pobierz
  • Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz
09 Kwi
6 maja 2014 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL SA
09.04.2014 r.

Treść podjętych uchwałPobierz

 1. Data, godzina, miejsce oraz porządek obrad Pobierz
 2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu Pobierz
 3. Dzień rejestracji Pobierz
 4. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Pobierz
 5. Wskazanie dostępu do dokumentów i projektów uchwał Pobierz
 6. Wskazanie adresu strony internetowej Pobierz
 7. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Pobierz
 8. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu  
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej RADPOL S.A. dla Walnego Zgromadzenia za okres za okres od dnia 01-01-2013r do dnia 31-12-2013r. Pobierz
  • Sprawozdanie Komitetu Audytu za rok 2013. Pobierz
  • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2013r. Opinia - pobierz.Raport - pobierz
  • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego RADPOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31-12-2013r. Opinia - pobierz.Raport - pobierz
  • Sprawozdanie Zarządu RADPOL S.A. z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2013 roku Pobierz
  • Sprawozdanie Zarządu RADPOL S.A. z działalności Spółki w 2013 roku Pobierz
  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01-01-2013r do dnia 31-12-2013r Pobierz
  • Sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. za okres od dnia 01-01-2013r do dnia 31-12-2013r. Pobierz
 9. Projekty uchwał z uzasadnieniem:
  • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pobierz 
  • Projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Pobierz
  • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad  Pobierz
  • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01-01-2013r do dnia 31-12-2013r. Pobierz
  • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01-01-2013r do dnia 31-12-2013r. Pobierz
  • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL SA Pobierz
  • Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy za 2013 Pobierz
  • Projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków Pobierz
  • Projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków Pobierz
  • Projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki Pobierz
 10. Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał (tekst uchwały Rady Nadzorczej) – Pobierz
 11. Rekomendacja Zarządu co do podziału zysku Pobierz
 12. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu co do podziału zysku  Pobierz
 13. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań Pobierz  Pobierz
 14. Formularze - pełnomocnictwa
  • Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
  • Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną Pobierz
  • Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz
15 Sty
15 stycznia 2014 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL SA
15.01.2014 r.

Zapis przebiegu obrad NWZAPobierz  (skompresowany plik)

Treść podjętych uchwałPobierz

 1. Data, godzina, miejsce oraz porządek obrad Pobierz
 2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu Pobierz
 3. Dzień rejestracji Pobierz
 4. Informacja o prawie uczestnictwa Pobierz
 5. Wskazanie dostępu do dokumentów i projektów uchwał Pobierz
 6. Wskazanie adresu strony internetowej Pobierz
 7. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Pobierz
 8. Opinie Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A.  
  • Opinia Rady Nadzorczej spółki w sprawie nowego programu motywacyjnego Pobierz
   - założenia Programu Motywacyjnego po modyfikacji Rady Nadzorczej Spółki Pobierz
  • Opinia Rady Nadzorczej spółki w sprawie zmian art. 12 i art. 17 Statutu RADPOL S.A. Pobierz
  • Opinia Rady Nadzorczej spółki w sprawie zmian art. 13.3 i art. 14.1 Statutu RADPOL S.A. Pobierz
 9. Projekty uchwał:
  • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pobierz 
  • Projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Pobierz
  • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad  Pobierz
  • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego Pobierz
   - założenia Programu Motywacyjnego Pobierz
   - uchwała nr 4 NWZA z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków Spółki Zarządu Pobierz
  • Projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki Pobierz
  • Projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki Pobierz
  • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Pobierz
   - kandydatura na członka Rady Nadzorczej Spółki Pobierz
 10. Formularze - pełnomocnictwa
  • Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
  • Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną Pobierz
  • Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz
TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Zamknij ×