Anna Kułach

Prezes Zarządu

Pani Anna Kułach jest z wykształcenia ekonomistą. Ukończyła Wydział Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od roku 2008 Posiada tytuł biegłego rewidenta
(nr 11347), od roku 2011 kwalifikacje ACCA a od roku 2016 FCCA.

Od 2016 roku Pani Anna Kułach pełni funkcje w Zarządzie Radpol S.A, od stycznia 2019 roku jest Prezesem Spółki. Odpowiedzialna za poprawę sytuacji finansowej Spółki oraz liczne procesy restrukturyzacyjne przeprowadzone na wszystkich poziomach jej działalności
w latach 2017-2019.

Od roku 2018 członek Rady Nadzorczej w WIKANA S.A.

Od maja 2015 roku do marca 2016 roku pracowała w PKP Cargotabor sp. z o.o. Początkowo na stanowisku Dyrektora Zarządzającego ds. Finansów, a od sierpnia 2015 roku jako Członek Zarządu. Pani Anna Kułach zajmowała się̨ zarządzaniem i nadzorem w obszarach finansów, zakupów oraz IT. Była również zaangażowana w procesy restrukturyzacyjne oraz budowanie i realizację strategii zarówno Spółki PKP Cargotabor jak i Grupy Kapitałowej PKP CARGO.

W latach 2013-2015 była starszym konsultantem w firmie doradczej Interim Management Polska sp. z o.o. w której kierowała projektami restrukturyzacji finansowej w Spółkach produkcyjnych oraz usługowych. W tym okresie była również członkiem Rady Nadzorczej spółki Chochołowskie Termy sp. z o.o.

W latach 2011 - 2013 pracowała w firmie Wójcik Fashion sp. z o.o. S.K.A. początkowo na stanowisku Głównego Kontrolera a następnie Dyrektora Finansowego, odpowiedzialna za sprawozdawczość, finansowanie oraz kontroling i procesy raportowania zarządczego.

W latach 2003 - 2011 pracowała w firmie doradczej Ernst & Young w działach Corporate Finance oraz Audytu.

Pani Anna posiada szeroką wiedzę w obszarze finansów, funkcjonowania przedsiębiorstw
i zarządzania oraz doświadczenie zarówno doradcze jak i biznesowe w wielu branżach, które pozwala na wdrażanie skutecznych procesów zarządzania mających na celu uzyskiwanie najwyższych wskaźników efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Kułach nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marek Biczysko

Członek Zarządu

Pan Marek Biczysko ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim.

Od marca 2018 roku Dyrektor Zakładu w Radpol S.A. odpowiedzialny za m.in. optymalizację procesów produkcji, zwiększenie produktywności pracy pracowników działów produkcji
i magazynów oraz wprowadzenie zaawansowanych form raportowania w obszarze produkcji.

W latach 2011-2012 jako Dyrektor Zarządzający Zakładu Produkcyjnego PKM DUDA S.A. odpowiadał za szereg projektów optymalizacyjnych w zakresie podniesienia wydajności procesów logistycznych, produkcyjnych i sprzedażowych.

W latach 1999-2006 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Przetwórstwa Mięsnego „POLESIE” sp. z o.o. m.in. jako dyrektor ds. Finansów a następnie Prezes Zarządu, gdzie odpowiadał za wdrożenie systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem CSB, zintegrowanie systemów informatycznych sklepów firmowych (ok. 70 placówek) z systemem głównym CSB firmy co umożliwiło bieżący monitoring procesów sprzedaży oraz zapasów, a w efekcie przyniosło 20% zmniejszenie kosztów, przeprowadzenie procesu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z projektem kompleksowej wyceny wartości firmy oraz restrukturyzacje zatrudnienia.

Pan Marek Biczysko podsiada szerokie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym w koordynowaniu prac działów finansowych, administracyjnych, logistycznych, produkcyjnych oraz sprzedażowych. Wielokrotnie budował i wdrażał standardy i procedury mające na celu optymalizację jakości i skuteczności działania firmy. Posiada obszerną, ekspercką wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej połączoną ze zrozumieniem potrzeb biznesu, pozwalającą na budowanie i efektywną realizację strategii rozwojowych przedsiębiorstw.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Biczysko nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Zamknij ×